Virginia Woolf

Virginia Woolf

Adeline Virginia Stephen, tai paremmin tunnettuna Virginia Woolf, oli englantilainen kirjailija 1800- luvun ja 1900- luvun vaihteessa. Virginia syntyi toiseksi nuorimpana vuonna 1882 lontoolaiseen uusperheeseen, jossa oli jo ennen hänen syntymäänsä kuusi lasta. Virginian äiti, Julia Prinsep Jackson, oli kotoisin alunperin Brittiläisestä Intiasta, mutta hänen perheensä muutti Englantiin Julian ollessaan kaksivuotias. Julia toimi hyvin kuuluisana mallina Lontoossa ja oli muutenkin tunnettu seurapiireissä. Virginian isä, Leslie Stephen, oli hyvin tunnettu kirjallisuuskriitikko ja ensimmäinen päätoimittaja Dictionary of National Biographylle. Hänen isänsä kaveripiirillä olikin suuri vaikutus Virginian uran suuntautumiseen myöhemmin, sillä Leslien ystävinä oli todella monia kuuluisia sen ajan kirjailijoita, kuten George Eliot ja Henry James. Isänsä kannustamana hän aloitti kirjailijan uransa 1900-luvun alussa ja Virginia päätyikin yhdeksi maailman kuuluisimmista kirjailijoista kautta aikojen.

Vaikka Virginian lapsuus saattoi päältäpäin näyttää luksukselta, onnelliselta ja idylliseltä perhe-elämältä, todellisuudessa se ei ollut mitään ruusuilla tanssimista nähnytkään. Oikeastaan päinvastoin. Kirjailijan mukaan, yksi suurin syy hänen mielenterveysongelmiinsa oli hänen lapsuudessaan kokema pitkäaikainen seksuaalinen hyväksikäyttö. Hän menetti myös äitinsä ollessaan vain kolmetoistavuotias, jonka jälkeen Virginia päätyi henkisesti rikkinäiseksi, ja alkoi taistella masennuksen kanssa. Mielenterveysongelmat olivatkin valitettavasti suuressa osassa Virginian koko elämää ja lopulta veivät myös hänen henkensä 59-vuotiaana. Kirjailija hukutti itsensä Ouse- jokeen pian Between the Acts- kirjan kirjoittamisen jälkeen maaliskuussa 1941.

Virginia Woolf

Virginia Woolf

Woolfin kirjallisuus

1800- luvun lopulla, koulutus oli suurimmaksi osaksi rikkaiden etuoikeus, eikä niinkään velvollisuus niin kuin nykypäivänä monissa paikoissa. Tämä myös tarkoitti, että koulutus nähtiin vain miesten etuoikeutena. Virginia huomauttelee tästä epävertaisuudesta paljon kirjallisuudessaan ja mainitsee, kuinka hän ja hänen siskonsa jäivät kotikouluun ja heidän vanhempansa toimivat tyttöjen opettajina. Tämä feministinen vaikutus on suurimmaksi osaksi peräisin Virginian äidiltä, Julialta. Toimiessaan mallina Lontoossa, Julia toi ilmi todella paljon naisten asemaa sen ajan yhteiskunnassa ja miten naisten tekemä työ on samanarvoista miesten työn rinnalla, mutta vain eri sfääreissä. Hän myös puhui paljon naisten äänioikeuksien puolesta, mikä oli olematon osa yhteiskuntaa sinä aikana.

Virginian ollessaan viisitoistavuotias hän aloitti opiskelunsa kuuluisassa King’s Collegessa, joka sijaitsee edelleen Lontoossa. Siellä hänelle opetettiin paljon historiaa, klassista oppia ja hän päätyi myös oppimaan paljon naisten oikeuksista professoreidensa kautta. Virginian kirjallisuudessa voi näin ollen huomata feministisiä aiheita, mukaan lukien se, että jokaisella tulisi olla oikeus koulutukseen. Nämä aiheet uhmasivat suurimmaksi osin hänen aikansa sosiaalisia normeja. Hän myös kuvailee paljon jokapäiväistä elämää hänen perheessään, ja kuinka “hyvin” asiat olivat päältäpäin katsottuna.

Kirjailijana Woolf on tietenkin tunnettu enemmän romaaneistaan, kuten Mrs. Dalloway, Orlando ja Majakka. Hän kirjoitti lukuisia esseitä, kirjeitä ja mielipidekirjoituksia, joista paistaa naisten oikeuksien näkökulma, niin taiteessa, kuin myös yhteiskunnassa. Feministinen kriittinen kirjallisuus onkin Virginian yksi tunnetuimmista piirteistä. Woolfia pidetäänkin 1900-luvun yhtenä tärkeimmistä kirjailijoista, erityisesti tajunnanvirtatekniikan saralla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoituksessa on jatkuva ajatuksenvirta, ilman mitään keskeytyksiä. Kirjoitustyyli antaa lukijalle ainutlaatuisen lukukokemuksen ja näkökulman, aivan kuin lukija olisi kirjan hahmojen mielessä. Tajunnanvirtatekniikka oli uusi kirjoitustekniikka, joka herätti paljon mielipiteitä ja kritiikkiä puolin ja toisin Virginian aikana ja myös hänen kuolemansa jälkeen. Nykypäivänä Virginia Woolfin nimi yhdistetään usein automaattisesti feministi liikkeisiin ja modernismiin. Tämän lisäksi, Woolf on toiminut inspiraationa lukuisille kirjallisuuden hahmoille, kuten Annie Dillard, Dorothy Richardson ja Djuna Barnes. Woolfin kirjallisuudesta onkin tullut legendaarisia taideteoksia vuosien saatossa.